Disclaimer

LIKE op Facebook en blijf altijd op je ideale gewicht!

Allesoverafslankers.nl/privédieet.nl, hierna te noemen ‘de websites’, verleent u hierbij toegang tot die genoemde websites en publiceert hier ter informatie en ter vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Lees verder onder de advertentie


De websites behouden zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De op de websites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. D

Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van genoemde websites. In het bijzonder zijn alle prijzen op de websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Hoewel de websites zeer zorgvuldig samengesteld nemen wij gaan verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie zoals deze op de site beschikbaar is. De gebruiker van de site wordt nadrukkelijk aangeraden om naast de informatie op de websites, die informatie elders te toetsen.

De websites bevatten links naar externe websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor links en hebben geen controle over de inhoud van die websites.